TESZERAKT SCI-FI KLUB

 

A múlt rejtélyei
1999 X.1

Már volt alkalmatok olyan múltbeli dolgokkal megismerkedni, melyek nagyon titokzatosak.
Gondolok itt olyan dolgokra mint a Palenque-i kripta, Kheopsz piramisa, Húsvét szigeti szobrok, Stonehenge, kristály koponyák vagy Piri Reis térképe, stb. Ma szeretném bővíteni ez irányú ismereteiteket, bemutatva néhány egyéb rejtélyes dolgot.
Talán minden kőépület megmagyarázható a régiek ügyességével, ám amikor szénbányák mélyéről, a szénrögökbe beágyazódott fémtárgyakat találnak, akkor egy kicsit erőltetett lesz minden magyarázkodás.
1851, Kingoodie, Anglia, a meglepett munkások egy földre esett és kettétört szénrögbe, egy 3,5 centiméter hosszú vas szeget találtak.
1865-ben Abbey szénbányában (Treasure, Nevada, USA), a munkások egy 5 centiméter hosszú csavart találtak a frissen kifejtett szénrögbe ágyazódva.
1969-ben, az Ural hegység egyik szénbányájában egy hosszú hegyes tűt találtak. A példákat lehetne folytatni, és nem is kell feltétlenül a világ másik felébe menni értük.
Aiud, Románia. 1973-ban egy 10 méteres homokrétegbe találtak egy pár tárgyat melyeket a rájuk kövesedett homok takart. Kiderült, hogy ezek két masztodont csont és egy furcsa fémtárgy mely 89 %-ban alumínium !!!!

Valamilyen leszálló készüléknek a talprészéhez hasonlít, de kinek voltak ilyen eszközei amikor még masztodontok sétálgattak Erdélyben, olyan régen, hogy az alumínium tárgyon 1 milliméter vastag az oxid réteg? Az alumínium tárgyat most a Kolozsvári történelmi múzeumban őrzik.

 

Dél-Amerika, a toltek civilizáció fővárosában folytatott ásatások folyamán, az egyik piramis belsejében ásott gödörbe, hatalmas kőtömböket találtak. Ezeket összerakva, a régészek felállították a nyolc darab, 4,8 méter magas, a tulai lovagok néven ismert oszlopokat. Már Däniken is felfigyelt a mellkasukon levő dobozra és a kezükben tartott furcsa eszközre. Kiket ábrázoltak ezek a szobrok a Hold piramisa tetején?


fent látható dombormű, Egyiptomban az abüdoszi I Szethosz templomának egyik mennyezeti gerendáján található. Világosan felismerhető egy helikopter képe, jobbra mellette egy tankszerű valami, alatta egy űrhajó, vagy tengeralattjáró, még lennebb egy repülő.
Ezek lennének az istenek katonai technológiáját ábrázoló rajzok?

Dél-Amerika, Cuzco. Az inka fővárostól észak-nyugatra emelkedik, 3.500 méter magasságon, egy megalitikus erőd : Sacsahuaman. Senki nem tudja ki építette, és még jóakarattal sem tulajdonítható az inka civilizációnak. Hatalmas, akár 500 tonnás kövekből épült, melyeket pontos tökéletességgel pászítottak egymáshoz. A kövek  mindegyik oldalát addig csiszolták, míg egy sima és egy kicsit kifele görbülő felületet nem kaptak. Legalábbis így feltételezik, mert semmiféle véső vagy csiszolási nyom nem látszik rajtuk. Hogyan emelték fel őket és rakták egymásra, úgy hogy tökéletesen illeszkedjenek a mellette levőkhöz, rejtély mind a mai napig. Az erőd általános képe, három párhuzamosan futó, cikcakkos falat mutat. Mindegyik gigászi fal magasabban van az alatta levőnél, így az ősszmagasság eléri a 18 métert. A kövek nagy része 4,5 méter magas és 3 vagy 4,2 méter szélesek és vastagok. Ezeket a „kavicsokat” 10 vagy akár 35 kilométer távolról hozták, egy folyón túlról.

A párhuzamosan futó falak folytonosságát hatalmas kapuk szakítják meg. Pl. a Viracocha kapu homlokkövei, egy a falban levő 1,2 méter magas téglalap alakú nyíláshoz vezetnek. Innen lépcsőfokok egy teraszra vezetnek mely az első és a második fal között található innen, egy bonyolult, a második falban levő szűk folyosó vezet tovább egy második teraszra. Itt két bejárat volt elhelyezve melyek egy szöget alkottak és a harmadik fal felé és falon túl vezetnek. Ez a központi kapu lezárható, a megfelelő nyílásokban mozgó hatalmas kőtömbökkel. Minden felé labirintikus folyósok nyílnak, egyesek semerre sem vezetve. Egyik, egy 12 méter mélyén levő barlangban vezet, a másik egy fal előtt bukkan ki, a falban pedig lépcsök vannak faragva, ám nem vezetnek sehová. Kik építették, és vajon kik ellen védekeztek ilyen gigászi falakkal ?
Innen keletre egy másik nagy rejtéllyel találjuk szembe magunkat : Ollantaytambu. A megalitikus építmények egy, szépen csiszolt kövekből felépített  védő fallal kezdődnek. Áthaladva egy kapun, mely egyetlen hatalmas sziklatömbből volt kivésve, eljutunk egy teraszig melyet egy másik fal tart, és amelyik az előzőnél is nagyobb kövekből készült. Ez a fal, az egyik oldalon egy nyúlványt mutat, melyen 12 trapéz alakú nyílás található, kettő ebből küszöb, a többi tíz pedig hamis ablak.

A nagy rejtély itt, azon a csúcson van melyet ezek a hatalmas falak és kapuk védenek : hat, sorban állított monolitikus kőóriás. A tömbök magassága 3,3 és 4,2 méter között változik, átlagosan 1,8 méter szélesek és 0,9 és 1,8 méter közötti vastagok. Semmiféle habarcs nem tartja össze őket, kivéve egy pár vékony hosszúkás kőlapot. És most jön a poén : ezeket a ciklopikus tömböket a völgy szembeni oldalából faragták ki ! A vörös gránit tömböket  kivágták, csiszolták, majd leeresztették a völgybe, túlvitték két folyón, aztán felcipelték a szembe levő hegy csúcsára, végül felállították és összeillesztették őket. Mindezt kik és miért ?

Ha már úgyis itt vagyunk, ne menjünk tovább anélkül, hogy beszéltünk volna egy kicsit ennek a vidéknek a legelső civilizációjáról : az olmékok. Ez a civilizáció, a mostani Kelet-Mexikó, egy őserdei-mocsaras vidékének közepén levő szigeten fejlődőtt ki, fővárosa La Venta. Kedvenc foglalkozásuk az volt, hogy 1.200 évvel Krisztus előtt, 25 tonnás kőtömböket cipeltek akár 120 kilométeres távolból, a mocsáron keresztül (!), hogy azután hatalmas kőfejeket faragjanak belőle. A sisakos fejek arcvonásai afrikai jellegzetességet mutatnak, a vastag orrukkal és ajkakkal, egyáltalán nem hasonlítanak az őshonos amerikai tipológiára. Eddig 16 ilyen óriás fejet találtak a dzsungelbe.
Az ősváros feltárása közben, a régészek valami, a földből alig 30 centiméterig kiálló kőcölöpökre bukkantak. Mikor viszont ásni kezdtek, kiderült, hogy 600 darab, 3 méter magas egymás mellé helyezett, 2 tonnás gránitcölöpökből készült kerítést találtak (40 x 50 méter).De mi volt amit annyira fontosnak tartottak, hogy egy ilyen kerítéssel óvják ? A bekerített rész belsejében egy 4,2 méter magas, 2,1 méter széles és 20 tonnát nyomó monolit tömb áll, melyet a 60 mérföldre levő bányából hoztak ide, az ördög tudja hogyan. Ezen a sztélén egy dombormű van mely két, díszes köpenyes férfi találkozását ábrázolja. Az egyiknek szakálla van ! Az olmékok még hagytak maguk után föld piramisokat, különböző színű agyaggal díszítet teraszokat és csodálatos jaguár mozaikokat, melyeket elkészítésük után, érthetetlen módon elástak.

Az egyik olmék dombormű egy kígyót ábrázol melynek belsejében egy begörbített hátú és kinyújtott lábú ember ül. A kígyó rendkívül gépszerű, amit hangsúlyoz az is, hogy a benne ülő férfi lábai úgy tűnik pedálokat nyomnak, a bal keze fogantyút tart, míg a jobb kezében egy tartályt visz. Az utas fejét egy sisak védi, a száj magasságban is látható valami mely egy mikrofon benyomását kelti. Elég furcsa elképzeléseik voltak az istenekről nem ?
És most a kedvencem : Nun Madol ! A Csendes óceáni Ponape sziget mellett található egyik kis szigetnek a neve, melyen, nem tudni ki, nem tudni mikor, 14 méter magas, és még most is 860 méteren keresztül húzódó falakat emelt. A legfurcsább viszont az, hogy mindezt több mint 400.000, 3-9 méter hosszú, 10 tonnát nyomó nyolcszögű gránit gerendákból tette, úgy rakva őket egymásra mintha valami gyufaszálak lennének.

 

Természetesen, a gránit gerendákat a jelentős távolságra levő, Ponape szigetről hozták, amin nem is kell csodálkozzunk hiszen az egész Nun Madol sziget mesterséges !