TESZERAKT SCI-FI KLUB

 

Megmagyarázatlan tudományos kísérletek
1992 IX.16
Furcsa kísérletek *
1998 IX.25

 

Ezen az előadáson nem beszélünk olyan kísérletekről amelyek nem 100 %-san tudományosan bizonyítottak.
Nem lesz szó tehát a Philadelphiai kísérletről, a piramis effektusról, stb.
Próbáljuk kerülni a technikai kifejezéseket, annak a céljából, hogy mindenki számára érthető legyen.
Kezdjük akkor dr. Carl Sargent kísérleteivel (Cambridge Egyetem), melyeket csótányokkal végzett. A rovarokat bezárta egy ketrecbe amelynek padlózatában áramot vezetett, vagy kellemesen melegítő infravörös sugárzókat kapcsolt be aleatorikusan (véletlenszerűen) egy számítógép. Ha a ketrec üres volt, több próbálkozás után az arány 50-50 % volt. Ha viszont a ketrecbe csótányok voltak, akkor az arány 70 : 30 % lett az infravörös kisugárzó javára. ! Hogyan sikerülhet a rovaroknak befolyásolni a számítógépet. Létezik-e valami kisugárzó akaratféleség ?
Egy másik kísérletbe dr. Sargent embereket ültetett TV elé, amelyben azoknak unalmas műsorokat kellett végignézniük. Eközben viszont a képernyőre, a szemnek láthatatlanul, egy számítógép kiírt egy 10 számjegyből álló, véletlen által kiválasztott számot. A résztvevők addig kellett nézzék az unalmas műsort amiig meg nem szollal egy csengő, azt viszont nem tudták, hogy ez csak akkor történik meg amikor a véletlenül kiválasztott számba, 7 számjegy azonos, például 2555450555.
Erre az esély, a valószínűség számítás szerint több mint 1 : 1.000.000-hoz.
Ennek ellenére a 350 kísérletből, 55 alkalommal szólalt meg a csengő !!!
Nem kell még ennyirese bonyolult berendezés, hogy olyan jelenséget tapasztaljunk amit a tudomány mai napig sem tud megmagyarázni.
Vadgesztenye leveleinek és kérgének nedvét egy pohár vízben feloldva az kék fénnyel kezd lumineszkálni. A jelenség főleg tavasszal jól látható. Ultraibolya fények ?

Öveges professzor is leírja annak a korongnak az esetét, melynek fele sötét feketére, másik fele pedig fehérre van festve. Ha a korongot forgásba hozzuk azt várnánk, hogy szürke színt kapunk, ellenbe színes sávokat látunk, melyek a sebesség függvényében változnak.
Ha már a fénynél tartunk, hát említsük meg Prof. Dr. doc. Sorin Comorosan nevét viselő effektust.
Comorosan professzor a Fundeni korházban végzet egy sor kisérletett, bizonyos enzimatikus reakciokat követve.Megfigyelte, hogy ha a zöld fényel villágítja meg (l = 546 nm) akkor a reakcó felgyorsult. Tovább folytatva a kisérleteket kiderült, hogy nem mindegy mekkora és milyen időközökbe végzi a megvillágítást. A véletlenszerűen választott ideig és időközökben végzett zöld fényű megvílágítzásoknak semmi hatása nincs a reakcióra ! A reakció felgyorsulása csak akkor történik ha megvilágítási idő, vagy megvilábítási időközök 5 másodperc vagy annak többszörösei !!!!
A csodáknak viszont még nincs vége. A klaszikus fizika azt tartja, hogy két egymást keresztező fénysugár nem befojásolják egymást, nincs semmi hatásuk egymásra.
A Comorosan effektusnál viszont, ha a besugárzó, 5 másodperces vagy annak többszörösű, zöld fényre merőlegesen egy azonos fénysugárt bocsátunk, akkor a reakciót gyorsító hatás eltünik !
A leírt jelenségek szédítő kérdéseket vetnek fel úgy a fizikában mint a biologiában.

Talán a legjobb most megemlíteni az orosz laboratoriumokban végzet kisérleteket az emberi tekintettel. A. Gurvici megfigyelései, még a ˘30-as években, azt igazolták, hogy egy élesztő telep sokkal jobban fejlődik, akkár 30 %-os növekedés érhető el, ha naponta legalább1 percig valaki ránéz.
Egy béka szíve eltávolítva a testből még akár 1,5 – 2 órát is él és dobog, viszont ha egy ember rá öszpontósítja tekintetét, akkor már 7 perc után leáll !.
Mindig is azt gondolták, hogy az alkholisták látomási halucináciok. 1974-ben, egy orosz klinikán, G. Krohalov filmező- (Lantan, 16 kocka/mp, 16-os diafragma) vagy fényképezőgépet (Zorki-t) szerelt az ilyen betegek szeme elé (18 cm-re,minden kocka exponálási ideje 3 mp.), A két gép, figyelembe véve a gépek közelségét a pácienshez, közlőgyürüvel voltak ellátva, és egy különleges maszkkal, amely lehetővé tette a nappali fény melletti fényképezést.
Mindenki meglepetésére az előhivot filmen ott voltak azok a foltok, amiket a betegek leírtak mint pókok, egerek, stb. Képes a szemünk valami sugárzás kibocsájtására ?
Mikor ez ember ilyeneket olvas, akkor eszébe kell jusson Karinthy Frigyes mondása: “ az igazi tudomány sohasem állította, hogy kisérteteket nem látta sok ezer öreg hölgy, a valodi tudomány csak azt merészeli állítani, hogy lehet az amit a százezer vénásszony látott mégse nem egy kísértett volt”.
Egy másik kisérletben mérték a kozmikus háttérsugárzást egy leningrádi műtőben.  A kutatok meglepetésére ez a háttérsugárzás csökkent értéket mutatott (akár kétszerest is!) amikor a műtőben, éppen operáltak valakit ! Képes a szervezetünk elnyelni és felhasználni a kozmikus sugárzást, vagyis protonokat, nutronokat, és más elemi részecskéket ?
Tartsunk egy papirlapot kinyujtott karral, mereven az arcunk magasságában, úgy hogy a rajta levő szöveget tudjuk elolvasni. Ha a fejünket kezdjük el le-fel mozgatni, mintha bolintanánk, pl. másodpercenként egyszer. A szöveget a bolongatás ellenére is el tudjuk olvasni. Ha azonban a fejünk helyet a lapot mozgatjuk le-fel, uggyan azzal a sebességel úgy, hogy a tekintetünk ismét ugyanolyan nagyságú szöget suroljon, alig fogunk tudni valamit is elolvasni. A jelenség magyarázata az, hogy… illetve… szóval… na, jobb ha tovább megyünk.
Cleve Backster egyetemi diplomás rendőr volt, pontosabban ő volt a rendőrség hazugság detektoros szakembere. Mint tudjuk, ennek a készüléknek egyik allapja azon nyugszik, hogy az erős érzelmek hatására, a bőrnek nővekedik az áram vezető képessége (a bünős izzad!). Backster kiváncsi volt , vajon mennyi idő allatt ér el a víz, az íróasztalán levő nővénynek a gyokerétől a levélig. Arra gondolt, hogy a nedvesség növekedése a levél áram ellenálló képességét csökkenteni fogja. Ezért a hazugság detektor érzékelőit rákötötte a növény levelére. A kísérlet nem nagyon akart sikerülni és dühibe eldönti magéba, hogy a gyufa lángjával megégeti az egyik levelet az elektrodák közül. Mikor csak eldöntötte cselekedetét, észre vette, hogy a készülék kijelzői hirtelen nagy kilengést csinálnak. Backster érdeme abban áll, hogy feltette a kérdést : vajon a növény megérezte szándékát ?
Kicserélte a növényt és a készüléket is, majd megismételte a kísérletet. Az eredmény úgyan az volt.
Backster nekifog egy hosszú kísérlet sorozatnak, melynek végén bátran állíthatja, hogy ez a jelenség az egész élő világ tulajdonsága. Vagyis az egész elő világ, kapcsolatban van egy ismeretlen csatornán keresztűl.
Íme néhány példa erre: három növényhez, három külön szobába, ahol azonos körülmények vannak (hömérséklet, nedvesség,stb), rákapcsolnak egy-egy detektort. Egy másik szobába egy szerkezet, meghatározatlan időben, egy békát dobb be forró vízbe. A növényeink, ahányszór csak a békák a forró vízbe estek és meghaltak, nagy kilengéssel reagáltak.
Egy növény mellé egy ásványi közetet helyeznek, majd áraműtést addnak a növénynek. A detektór nagy kilengéssel jelzi a növény reakcióját. Egy idó után, elég ha csak az ásványi közetet helyzzük a növény mellé, ahoz hogy a nagy kilengésű jelt mutasson a detektorunk.Ez azonos szinte a híres Pavlovi kísérlettel, de a növénynek nincsen idegrendszere !!
Lehet egy tyukban atomreaktór ?
1799-ben egy Vauquelin nevű francia kémikus megfigyelte, hogy egy tyuk amelyik csak vízet és zabot kapot, mégis rendesen tojt, ami 5-ször több kálciumot jelent mint amit az megehetett.
1959-ben, Louis Kervran biómérnők, szigorúan ellenörzött körülmények között, megismételte a kísérletet. Kén alapú talajon nevelte a csirkéket, ellenörzött magokat és desztilált vizet adva nekik. Megis amikor tojok lettek, a tojásaikba ugyanazok a kémia elemek voltak mint egy normálisban.Pedig a tyuk semmi kálciumhóz nem férhetett hozzá !!
A Kervran effektus azt állítja, hogy a tyuk magnéziúmot kap azt átalakítja kálciumá.

Úgy néz ki, hogy létezik valamilyen más mód, valami az atomfizikától eltérő, ami lehetővé teszi szétszabdalni és összeilleszteni az atomokat, mintha azok valami modulokból állnának.
Szemjon Kirlian egy krasznadari elektroműszerész, egy nagyfrekvenciás, nagyfeszültségű orvosi berendezést javított, amikor észrevette, hogy keze körül egy koronakisülés jelent meg, ugyanis arám alatt felejtette a berendezést.
Az általa készített berendezés egyszerű:

A Kirlian fényképészettel, láthatóvá válik, amint a nagyfrekvenciás nagyfeszültségű (de kis áramerősségű) térbe helyezet holmik körül fellép egy korona féle kisülés. Nincs még elfogadott magyarázat arra , hogy mi is történik tulajdonképpen. Tény az, hogy minden tárgy és élőlény körül látható ezzel a módszerrel egy energetikai haló. Ha ez korona a tárgyak esetében fix, az élőlényeknél állandó váltózásba van, módosul fényessége, színe, kiterjedése, stb. Legmeghökkentőbb kísérlet a „fantóm levél”. Egy nővényi levélből levágunk egy darabkát, ennek ellenére a Kirlian fényképészettel kimutatható, hogy energetikai tere épp, pont olyan mintha az egész levél ott lenne.Ha két ember egymásmellé teszik ujjbegyüket, akkor ha szeretik egymást ujjaik koronája kivilágosodik, megnő és egymásba folyik, miig ha gyűlölik egymást, a kisüléses korona sötétebb lesz, kicsi, és láthatólag taszítják egymást.
Az energetikai tér váltózik, jól látható eltérés van a beteg és az egészséges ember között, a boldog vagy szomorú között.
Ezzel a módszerrel kilehetett mutatni az emberi testen az akupunktúra pontok fizikai valóságát !