TESZERAKT SCI-FI KLUB

 
 

A harmadik hullám
1998 V.5

Egy olyan korszakban amikor a terroristák aratnak, a harmadik világ háború árnyéka pedig ott lebeg minden fölött, az emberek pedig éheznek, szenvednek és céltalanul élnek, ijedten nézzük az esti híreket. Mindenki azt állítja, hogy „a Világ megbolondult”, és számunkra is úgy tûnik minden jel erre vall. Valójában, ezeknek az értelmetlenek tûnõ események hátterében egy reményt adó szerkezet bújik. A láthatólag összeegyezhetetlen és értelmetlen események valójában összetartanak. Mindezek egy nagyobb jelenség alkotó elemei : az iparosodás halála és egy új civilizáció születése.
Alvin Toffler volt aki legelõször felfedte ennek a jelenségnek a mechanizmusát. Az emberiség átment eddig két nagy változási hullámon. Mindegyikük semlegesítette és szinte teljesen eltüntette az elõtte levõ kultúrákat és civilizációkat, egy olyan életmóddal helyettesítve ami elképzelhetetlen volt az elöljáróknak.
Az elsõ változási hullám – az mezõgazdasági forradalom – évezredekre volt szüksége, hogy lecsillapodjon. A második hullám – az iparosodás – csak háromszáz évig tartott. A történelemnek napjainkba sietõs a dolga, így meglehet egy pár évtized alatt a Harmadik Hullám, befejezi változtató tevékenységét. Mi, akik a bolygón élünk ebben a robbanó korban, teljes mértékben érezzük a Harmadik Hullám sokkját. Szétszakítva családunkat, megbolygatva gazdagságunkat, lebénítva politikai rendszerünket és elseperve erkölcsi és szellemi értékeinket, a Harmadik Hullám mindegyikünket érint. A Harmadik Hullám semmibe veszi a régi erõ viszonyokat, a mostani elit kiváltságait és jogait, mindez hatalmi harchoz vezetve.
A Harmadik Hullám számunkra egy teljesen új világot hoz magával, más termelési eszközöket, energia forrásokat, más családi szerkezetet és intézményeket.
Ez a Harmadik Hullám az informatika.
Az Elsõ Hullám elõtt, az emberek többsége vándor törzsekbõl állt, melyek vadászó-gyûjtögetõ életmódot folytattak, követve a vándorló állatcsordákat. Egy adott pillanatba, úgy tíz ezer évvel ezelõtt, megkezdõdõt az mezõgazdasági forradalom, mely lassan haladva a bolygón megtöltötte azt falukkal, városokkal, településekkel, mezõgazdasági területekkel és egy új életmóddal Ennek az új életnek a jellemzõi a következõk voltak:
- állandó lakhely
- minden közösség megtermeli a megélhetéshez szükséges termékeket
- megjelennek a kasztok : földesúr, papok, nemesek, katonák, rabszolgák, parasztok
- a felhasznált energia forrás : az állatok és az emberek ereje.
- a családi szerkezet : nagymama, nagytata, gyerekek és unokák közösen dolgoznak ugyanazért a célért (esetleg együtt rokonokkal, pl. a szülõk testvéreivel, stb.)
1712-ben Newcomen feltalálta az elsõ használható gõzgépet. Ez volt talán a Második Hullám születésének pillanata. Megindult tehát az iparosodás. Ha az Elsõ Hullámban szinte mindenki a mezõgazdaságban dolgozott, napjainkban alig egy pár százaléka a lakosságnak teszi ezt, mégis az általuk hozott termés több nagyságrenddel nagyobb mint az amit akkor értek el amikor mindenki ezt csinálta. A Második Hullám változásai a kõvetkezõk voltak :
- a felhasznált energia forrás a fosszilis és a villamos áram
- a gyárak megjelenése ami magával hozta a tömeggyártást és a munkások szakosodását. Megjelent ugyanakkor egy ék a termelõ és a használó között : a piac !
- családi szerkezet : anyuka, apuka és a gyerekek ( a család már nem dolgozik együtt mind egy egység, megjelenve itt is a szakosodás. Az öregeket az otthon, a gyerekeket az iskola, a betegeket a korház gondozza)
- az iskolákban tömeges tanítás folyik ahol a látható tudás szerzés mellet vannak titkos tanagyagok, mint például a pontosság, az alárendelés és az ismétlõdõ mechanikus tevékenység.
- mivel egy magánszemély tulajdonában levõ cégek féltek kockáztatni az egész vagyonukat megjelentek a részvénytársaságok.
- minden ami a Második Hullámra jellemzõ a következõ kódra szorítkozik :
  1. Standardizálás
  2. Szakosítás
  3. Szinkronizálás
  4. Koncentrálás (csoportosítás, összevonás)
  5. Maximalizálás (mindenbõl a legnagyobb)
  6. Központosítás
- mivel a tulajdonos eltávolodik a vagyonától, a szakosodás folytán megjelenõ vezetõi állások miatt (igazgató, kormány, stb.), felmerül a kérdés : kié a hatalom?
- a politika valahol még adósa marad az elõzõ hullámnak, ugyanis a képviselés, a választások területek szerint történik és nem szakmák, iparágak, stb. szerint.
1955-ben, az Egyesült Államokban, a „fehérgallérosok” (tehát irodákban dolgozók) száma meghaladta a „kékgallérosokét” (vagyis a munkásokét). Ezt tartják a harmadik Hullám kezdetének. Ennek az új hullámnak eddig feltárt jellemzõi között nem csak a számítógépek megjelenése van, hanem pl. az információ szabadáramlása (TV, sajtó, rádió, internet, telefon, stb.). A termelés nem központosított és nem tömeges, kis szériák változatósága tapasztalható a kérések szerint, ami csak a technológia informatizálása révén vált lehetségesé. A lakosság kezd kivándorolni a városokból, többé nem fog megapoliszokba tömörülni, mivel otthoni munkahelye lesz, vagyis otthon is megvan a  munkájához szükséges terminál. Az otthon ülés megváltoztatja család szerkezetét is, még nem tudni milyen irányban. Jelen pillanatban a fejlet országokban rendkívül nagy az egyedül élõk száma. Ha régebb a földterület nagysága, majd a gyárak száma és mennyisége adta meg a vagyon nagyságát, az új hullámban egy cég értékét nem az anyagi, kézzelfogható vagyon adja meg, hanem a lebonyolított üzletek nagysága, az alkalmazottak fejében levõ ötletek, stb. A munkahelyen megváltoznak a hierarchia  szerkezetek. A gyárban például mindet az igazgató irányított, és mivel ez ott bevált bevezették mindenhová, ha kellet ha nem, mint pl. iskolákban, korházakban, stb. Már ma, nagyon sok informatikai cégnél, a hierarchia nagyon fluktuál. Létrehoznak egy csapatot egy cél elérésére, ahol az lesz a fõnök aki jobban átlátja azt a helyzetet. A csapát aztán megszûnik és egy új jön létre egy másik cél elérésére, ahol egy más valaki lesz a fõnök, az aki ezt az új cél elérését jobban tudja koordinálni Ha eddig a természet egy ellenség volt amit le kell gyõzni és meg kell hódítani, most annak megõrzése és gondozása lesz elõtérben helyezve. Új típusú info-háborúkat is fogunk látni, ahol a harc az ismeretek ellenõrzése miatt fog tombolni.
Természetesen a dolgok elégé bonyolultak, jelen pillanatban sok országban egyszerre több változási hullám is fejti ki hatását, ezért elég nehéz megkülönböztetni a hatásaikat.