TESZERAKT SCI-FI KLUB

 

A Palenque-i kripta rejtélye
1991 VI.13
A Palenque-i kripta rejtélye *
1997 IX.12

A közép amerikai őserdő mélyén, az Otulum folyó partján, található az egyik legszebb maja város : Palenque.
Ezt a nevet a legközelebbi misszionárus településtől kapta, a bennszülöttek Gho-Chan-nak hívják, ami szabad fordításban „Kígyók városá”-t jelent.
Palenque a Tumba hegység lejtőjének támaszkodik és vízszükségletét az említett hegyi folyócska látta el. A város központjában emelkedik, egy mesterségesen létrehozott teraszon, az Igaz Férfi Palotája. Hatalmas téglalap alakú épület (104 x 80 méter) melyhez az északi részről egy széles lépcsősor vezet. Az épület külső falait domborművek díszítették, de az ami egyedivé teszi az összes eddig felfedezett maja építmények közül, az a három emeletes tornya! Ez az egyedüli tornyos maja építmény !

 Igaz Férfi Palotája
 
Felíratok piramisa

A Palota körül több piramis emelkedik. Mint ismeretes a maja piramisok nem temetkezési helyeknem, mint az egyiptomiak, hanem csak a tetejükön levő templomoknak szolgálnak talapzatul.
Palenque központjában levő négy fő piramis tetején is megtalálhatok ezek a templomok. A Palota közvetlen szomszédságában található a kilenc szintes, 24 méter magas “Felíratok piramisa”.
A neve onnan származik, hogy ennek a piramisnak a tetején levő templomban található meg az egyik leghosszabb maja felíratos dombormű, több mint 600 maja írásjel van rajta !
De mire szolgált ez a felíratokban gazdag templom?
1949-ben, a templomot meglátogatta Alberto Ruz Lhuillier professzor a  mexikói egyetemtől, aki a felíratokat nézve ismét feltette magának a templom céljával való kérdést.


Felíratok Piramisának domborműve    Padlózat  kőlap lyukai

Abban az időben a maja hieroglifák megfejtése kezdeti fázisában volt. Leghamarább a naptárral kapcsolatos felíratokat sikerült megfejteni.
A maja naptár tulajdonképpen két naptárból tevődik össze: volt a HAAB mely 18 hónapból állt, mindegyik hónapban 20 nappal melyhez az év végén hozzátevődőtt 5 rossz nap, ez volt a laikus naptár (18 x 20 = 360 + 5), és volt még a TZOLKIN, a 20 ciklusú mindegyik ciklusba 13 napból álló vallásos naptár (20 X. 13 = 260). Minden 20 napos “hétnek” és minden 18 napos ”hónapnak” külön neve volt. Ebből következőleg a maják egy dátumot a következő képpen írták le: 13 MUAN 6 ACHAU. Ez az jelenti, hogy Muan 13-ik napja, Achau isten 6-ik napja. A jelentése ennek kb. az lenne, hogy Március 13-ika, Húsvét 2-ik napja.
Az idő mérését, tehát, a maják azzal kezdték, hogy az 1 és 13 közti számokat összekombinálták 20 megnevezett nappal. Ezt a két egy­másba illesztett keréken figyelhetjük meg; a napok a felső kereken vannak feltüntetve hieroglif jelekkel, valamint maja nevekkkel.

A bemutatott dátum:

1 Imix (föld, világ, krokodil)
Négy nap múlva lesz (forgassuk el a kereket gondolatban):

5 Chicchan (kígyó)
Tizenhárom nap múlva az alsó kerék már egy teljes kört tett meg, és a dátum.

1 Ix (jaguár)
lesz. Húsz nap múlva a felső kerék már egy teljes kört tett meg, és a dátum az alábbi lesz:

8 Imix


A maják úgy terjesztették ki a 260 napos számolást, hogy a megnevezett napokat összeillesztették egy harmadik kerékkel is, amely hozzávetőlegesen 365 napból álló évet reprezentálta. Az év 18 megnevezett hónapból állt (szemben a mi 12 hónapunkkal), s mindegyik 20 napot foglalt magába, valamint létezett egy 5 napból álló, Uayeb nevű hónap is. Igy kerekedett ki a (18 x 20) + (1x5) = 365 nap, azaz a „határozatlan év": „határozatlan", mert a napévekben jelentkezõ ráadás negyed napot, melyet mi a szökoévekkel oldunk meg, a maják nem vették figyelembe.


A hónapokat ábrázoló hieroglifák

A lenntebb látható egymásba illeszkedõ három kerék azt mutatja be, hogyan változik a dátum (a hónapkerék Cumkut mutat). A bemutatott dátum Ahau 4 Cumku 8-a. Négy nap múlva lesz Kan 8 Cumku 12-e.


A maja naptár

A gond ott van, hogy minden 52 évben megismétlődik egy ilyen napnak a neve, ezért szükséges volt egy hosszú távú nyilván tartás, valami ami a mi éveinknek felel meg. A maják ennek érdekében kidolgoztak egy ciklust ami a 20-as számrendszeren alapult. A maja nulla a „hosszú idõ kiszámításában" korrelál Ahau 4 Cumku 8-ával és összefügg a Kr. e. 3114. augusztus 13-ával - a mi Gergely-naptárunk szerint. A maják számára ez 0. 0. 0. 0. 0. - a legutóbbi Nagy Idõciklus kezdete. Ennek Kr.u. 2012. december 23-án kell lejárnia. Minden Nagy Idõciklust kisebb ciklusokra osztották fel a maják, ahogy nálunk is vannak évezredek,évszázadok és évtizedek. A maja dátum ezért egy számsorból áll, mely a „zéro" pont óta eltelt legnagyobb idõciklusok számával kezdõdik, így halad tovább a mind kisebb ciklusok számain.
KIN  NAP  = 1
UINAL  HONAP  = 20 KIN  = 20
TUN  ÉV  =18 UINAL  = 360
KATUN 20 ÉV  =20 TUN  = 7.200
BAKTUN  400 ÉV  =20 KATUN  = 144.000
PICTUN  8.000 ÉV  =20 BAKTUN = 2.880.000
CALABTUN  160.000 ÉV  =20 PICTUN  = 57.600.000
KINCHILTUN 3.200.000 ÉV  =20 CALABTUN = 1.152.000.000
ALAUTUN  64.000.000 ÉV =20 KINCHILTUN = 23.040.000.000
A fentieket figyelembe véve, egy maja dátum a következő képpen néz ki :
13 Ahau 18 Kankin 9.10.10.0.0.
A dátum első részét már elmagyaráztam, most a második felét elemezzük. A maják a hosszú távú ciklus számait függőlegesen írták le, a modern írásnak eleget téve a tudósok vízszintesen tüntetik fel ezeket, pontokkal elválasztva. A mi esetünkbe ez a következőt jelenti :
9 BAKTUN = 9 x 144.00 = 1.296.000 NAP
10 KATUN = 10 x 7.200 = ...72.000 NAP
10 TUN ..= 10 x ..360 = .....3.600 NAP
0 UINAL .= .0  x  . 20 = .........0 NAP
0 KIN ...= .0  x ...1 = .........0 NAP

  ...........Összesen : 1.371.600 NAP

Vagyis kezdő dátumtól (i.e. 3114 augusztus 13) eltelt 1.371.600 nap.
A maja felíratok megfejtése azért nehéz mert a spanyol hódítok elpusztítottak minden írásos dokumentumot, eretneknek nyilvánítva. Alig egy pár kódexet sikerült megmenteni, melyeket a tárolási helyük szerint neveztek el: madridi kódex, dresdai kódex, stb.
Diego de Landa püspök, az egyik legkegyetlenebb inkvizítor, talán a lelkiismeret furdalástól hajtva, ránkhagyott egy leírást a maja abc-ről.
Amikor segítségével megpróbálták megfejteni egy maja feliratot kiderült, hogy hasznavehetetlen. Valószínűleg de Landa, oda tett egy bennszülöttet, hogy írja le az “a” betűt. Mivel a maja írás nem abc-én alapul, hanem képírás és szótagírás keveréke, a bennszülőtt valószínűleg leírt egy szót ami “a”-val kezdődik.
Knorozov Juri nevű, szovjet tudós volt, aki az '50-es években egy számítógépes analízis segítségével megpróbálta a megfejtést.
Tudni kell még, hogy rendelkezünk spanyol-maja szótárakkal is.
Az egyik kódexben egy pulyka képe mellett a következő glifákat látjuk :

Tudjuk, a szótárakból, hogy a pulykának úgy mondják, hogy KUC vagy ULUM.
Ugyanakkor Diego de Landa abc-jében a „K” betűnél, az első  glifa szerepel, amiből következik, hogy a másik glifa valószínűleg a „C”-nek felel meg.
Egy másik helyen, egy kutya képe mellett a következő glifák láthatók :

Tudjuk, a szótárakból, hogy a kutyát a maják a CUL, BINKOL, PEK, AH-BIL, stb. módon hívták.
A csoport első glifájáról, már tudjuk a fentiekből, hogy „C” a jelentése, de Landa pedig a második glifát mint ”L” mutatja be, így következtethetünk, hogy valószínűleg a CUL szó van leírva.
Egy másik helyen a 11-es szám helyet a következő írásjel csoporttal találkozunk :

A szótárak a tizenegynek a BULUC szót adják megfelelőnek. Az előbbiekből azonosítottunk már két glifát, így a következő ábra áll előttünk : ? – L – KU. Logikusnak tűnik, hogy az ismeretlen, harmadik glifa ebből a csoportból a „BU” értelmezést kapja.
Az egyik kódexben egy glifa és szám csoportot láthatunk. A 4-es maja szám alatt, már eddig azonosított két glifa látható. A két glifa CUK szót adja, ami  CSOPORT –ot jelent. Ez egybevág a négyes szám jelenlétével, és igazolja az eddigi azonosítási eljárás hiteleségét.


 

Ugyanigy az is, ahol egy felhőből zuhogó esőt ábrázoló kép mellett  két ismert glifát láthatunk, az „L”-t és a „BU”-t, ami pont talál a szótárakból ismert LUB = eső szóval.
Ezt a módszert folyatva próbálta Knorozov megfejteni a maja írást. Kiderült viszont, hogy a módszer, bár elég jó a kódexek esetében, a domborműveknél használhatatlan, mivel más típusú glifákat használtak. A dolgot bonyolítja az is, hogy egy jel értelme néha egy betű, máskor pedig egy egész szó. Mai napig is folyik a kutatás a maja írás megfejtésére.
Szóval mikor Ruz Lhuiller professzor ott állt, a Felíratok Piramisának domborműve előtt, ő sem tudta elolvasni a glifákat, így a piramis építésének célja számára is egy rejtély volt.
Ruz viszont felfigyelt egy érdekes dologra. A Palenque-ben levő más templomokhoz viszonyítva, melyek padlózatára nem fordítottak sok figyelmet az építők, a Felíratok templomának padlózata szabályos kőlapokkal volt kirakva. Ruz hason csúszva átkutatta a padlózat miden zugát. Pont a terem közepén, az egyik kőlap szélén tizenkét lyukat fedezett fel, amik viszont tökéletesen be voltak dugva ugyanannyi kődugóval (lásd az ábrát!).
A professzor csapata kipiszkálta ezeket a dugókat, és felemelték ezt a kőlapot. Alatta egy lépcsőfok látszott, mely a mélységbe vezetett. Az utat viszont több tonna  kő és agyag zárta el. Nyilvánvalóvá vált, hogy az építők ilyen módon zárták el a behatolást a piramis belsejébe.
Négy évig dolgoztak a régészek amíg sikerült kitakarítani a mélybe vezető folyosót. Az első két évben 21 lépcsőfokot tisztítottak meg. 1951-ben, 45 lépcsőfok után, 16 méter mélyen, a kutatok elérték a fényt és a szelőzést biztosító nyílásokat.

  A Felíratok piramisának mélyében vezető lépcsők
................................... 
A piramis alatt levő kripta


A folyosó itt egy 180° fokos fordulatot tesz, majd további 22 lépcsőfok után, 14 méter mélyen a föld félszínétól (!), egy fallal elzárt folyosóra bukkantak. A falban, egy agyag dobozban, pirosra festet csigákat, egy 13 milliméter gyöngyszemet, és egy halom nefrit ékszert találtak.
Itt meg kell jegyezzük, hogy a maja civilizációban, nem az arany volt a legértékesebb, hanem a nefritnek nevezett vulkanikus eredetű kőzet.
Miután áttörték ezt a falat, a kutatok egy másik fal előtt találták magukat. Lelkesen áttörték ezt a négy méter vastag falat is, és a végében Ruz egy másik meglepő felfedezést tett. Egy gödörben hat embernek a csontvázára bukkantak (5 férfi és egy nő). Az érdekes az, hogy a gödör kis méretű volt, ezért ahhoz, hogy a halottak bele férjenek, végtagjaikat kitörték. A halottak csontváza, kiket ilyen kevés tisztelettel hánytak ide be, viszont arról árulkodott, hogy mind a haton a maja társadalom legfelső rétegéhez tartoztak. Ezt onnan lehetett megállapítani, hogy mindannyiuknak eltorzított koponyájuk és az előkelők rétegére jellemző fogbevésése volt.
Lhuiller professzor csapata ott áll végül a legutolsó akadály előtt: egy hatalmas trapéz alakú kőlap. Miután ezt is eltávolították, 25 méter mélyen a föld felszíne alatt, egy hatalmas kripta nyílt meg előttük.
1952 június 15-én, a régészek behatolnak a 9 méter hosszú, 4 méter széles és 7 méter magas kriptába. A több mint 1.200 év alatt ráhulló trópusi esők, a kripta plafonjára hófehér cseppkő alakzatokat varázsolt. A padlót majdnem teljesen elfoglalta egy gazdagon díszített hatalmas kőlap, melyen halmokban áldozati tárgyak voltak elhelyezve, az egyik falat pedig egy hatalmas dombormű borított mely a maja pokol kilenc istenségét ábrázolta.
A padlózatott borító kőlap, túlhaladja már csak nagyságával is minden hozza hasonlot.
A kőlap adatai : 3,80 méter hosszú, 2,20 méter széles és 25 centiméter vastag. Súlya meghaladja az 5 tonnát !
Ez a kőlap bizonyítja, hogy először ezt a kriptát építették meg, és utána emelték föléje a piramist.

A Palenque-i szarkofág fedele


A kőlapon levő dombormű magyarázata nagyon vitatott. Hogy mindenki saját maga tudja eldönteni melyik magyarázat tűnik valószínűnek, párhuzamosan mutatom be őket

Paleoasztronautika :

A képen egy űrhajót látunk ! A bal oldalon, a gép hegyes orra fokozatosan kiszélesedik, majd henger alakot ölt és a jobb oldalon látható tűzcsóvába végződik. A gép belsejébe egy maja tipológiájú embert látunk, melynek lába pedálon nyugszik, kezei fogantyúkat szorítanak, míg szemeivel figyelmesen kíséri az előtte levő műszereket. A fején levő bonyolult sisakhoz csövek és kábelek kapcsolódnak. Az utazótért egy fal választja el a háta mögött látható motortól, melyből lángcsóva csap ki. A jobb felső és alsó sarokban még a rakétákra jellemző stabilizáló szárnyacskák, vagy leszálló lábak is láthatóak. A rakéta orrában egy quetzal madár van helyezve mely a repülést jelképezi.

 

Régészet :

A rajzot nem vízszintesen hanem fűggőlegesen kell nézni. Az ábra közepén egy fiatalember képe látható, belőle nő ki egy bonyolult kereszt, mely a maja mitológiában az életet adó kukorica jelképe. Az életkereszt tetejében egy quetzal madár van, ez egy szent állat melynek tollaival csak a papok és a nemeseknek volt szabad díszíteniük magukat. A kőlap szélén a napisten egyszerűsített jelképei láthatóak. A fiatalemberből nő ki az élet de a fiatalember maga a halál képén támaszkodik. A Halál itt egy szörnynek a fejeként van ábrázolva, melynek a szájából hegyes agyarak nyúlnak ki, miközben iszonyú szemei mintha újabb áldozatott keresnének.

Miután a falon levő domborműveket lemásolták, velük együtt a padlón levőt is, majd összeszedték és katalogizálták az összes áldozati tárgyat, Ruz és emberei a hatalmas kőlapot szándékozták megemelni. A szűk hely lehetetlenné tette bármilyen daru használatát, így az expedíció teherautóinak emelőit használták.
Kiderült, hogy a kőlap egy hatalmas szarkofág fedele, alatta egy Omega alakú mélyedésben, egy férfi csontváza nyugodott.
A csontváz magassága (1,73 méter), 20 centiméterrel meghaladta a Közép-amerikai bennszülöttek átlag magasságát. A férfi, kb. 45 éves korában halt meg.
A kripta nagy nedvessége megrongálta a csontvázat, ezért nem lehetett megállapítani, hogy koponyája el van-e torzítva, vagy a fogain vannak-e a magas szociális státuszra utaló bevésések. A ruházata is áldozatul esett a nedvességnek, de megmaradtak az ékszerei !
A nyakában levő nyaklánc több mint ezer nefrit lapocskából állt, kilenc sorba rendezve. Mindkét kezén karperecek, ujjain nefrit gyűrűk. A halott lábánál egy napistent ábrázoló szobrocska volt.
A legcsodálatosabb ékszerek viszont a férfi fejét díszítették.
Egy bonyolult fejdísz mely a denevér-istent ábrázolta, két fülbevaló-lemezecskék maja írással borítva, szájában egy gyönyörű kagyló. Az arcát egy több mint kétszáz nefrit lapocskából készített halotti maszk fedte, csak a szemekhez használtak obszidiánt (vulkanikus üveg).
Ezek a tények. A kérdések melyek innen következnek, még napjainkig sem tisztázódtak teljesen.
Ki volt ide eltemetve, az egész Dél-Amerikában egyedül álló, kimondottan temetkezési célra épült piramisban?
Mit ábrázol a szarkofág tetején levő ábra, és mit ír a falakon levő szöveg?
A régészet jelenlegi állasa szerint a kriptában Pacalnak ("pajzs") nevezett uralkodó van eltemetve, aki Ahau 8 Pop 13-án (Kr.u. 683 augusztus 31-én)halt meg, mintegy hatvannyolc év uralkodás után.
Mandics György, egy temesvári matematikus, író, kutató, egy új elmélettel állt elő, mely nem mond ellent egyik eddigi elképzelésnek sem, hanem kibövitti azokat. Véleménye szerint hibát követünk amikor kiragadjuk a környezetéből a Felíratok piramisát és a benne levő kriptát, ugyanis a Palenque főterén levő építmények a maja mitológiából ismert világot tükrözik, és a Nap pályáját az égbolton.
Tudnunk kell, hogy a maják, úgy képzelték el, hogy az égboltot a világ négy sarkában egy-egy fa tartja. Ezek a világfák ! A Világmindenséget tartó fákhoz,egy szigorú szimbolizmus társul.

  Lombos Kereszt Temploma  .....Lombos Kereszt Templom domborműve

Ezeket kereszt formába ábrázolták, a négy égtájt ábrázolva, a vörös volt Keleten, a fehér Északon, a fekete Nyugaton és a sárga Délen.

  A Kereszt Temploma ...............A Kereszt templom domborműve
 

Ugyanakkor azt is meg kell figyelnünk, hogy Palenque főterén levő templomokba talált naptári adatok, egy viszonylag szűk építési időszakot fednek: K.u 692, a Lombos Kereszt Temploma esetén (LKT) - 782, a Palota – 642, a Nap Temploma (NT) és a Kereszt Temploma (KT) – 603-693, a Felíratok Temploma (FT) és kriptája. Tehát kb. egy 180 éves időszakban épültek.
A Lombos Kereszt Temploma egy dombocska tetején van elhelyezve. Láthatjuk, hogy a benne levő dombormű nagyon hasonló a kriptában találhatóval.
Mandics szerint, itt az egyik világfa van ábrázolva, pontosabban az a fa melyik a Nap pályájának annak az időszakának felel meg amikor a természet fejlődésének csúcspontján van. Ezt nagyon jól sugallja a kukorica levelekkel bőven díszített kereszt, kukorica csövek helyén pedig emberi arcokat láthatunk termésként. Minimális csillagászati ismeretek azonosítják a Nap pályáján ezt a pontot : Nyári napforduló !. Ekkor, június 21-én, a leghosszabb a nappal és legrövidebb az éjszaka.
Ennek ellenkezője a Téli napforduló (december 21-ike), amikor a leghosszabb az éjszaka és a legrövidebb a nappal. Ezt a Palenque-i építmények között a Kereszt Temploma képviseli, mely egy öt lépcsős talapzatra épült.
Ez a dombormű is, szemmel láthatóan ugyan ahhoz a ciklushoz tartozik mint a többi. Itt a nyugati világfa van ábrázolva, kiszáradva, szárazságot melyet a fán lógó kígyó kiszáradt csontváza is hangsúlyoz.

    ...........................A Nap Temploma  ......... A Nap templom domborműve 

A Nap égbolti pályájának e két eseményé között vannak a nap-éj egyenlőségek, amikor a nappalok hossza azonos az éjszakákkal (március 21 és szeptember 21).
Ezeket is meglelhetjük a Palenque-i komplexumban a Nap Templom formájában.
A Nap Temploma is egy ötlépcsős teraszra épült, a benne levő domborművén egy lándzsákra feszített napot láthatunk, a Nap zeniten levő áthaladását szuggerálva.
Ha igaz, hogy a templomok a Nap pályáját hivatottak leírni, akkor valószínűleg kell létezzen valami szorosabb kapcsolat a Nap Templom és a Lombos Kereszt Temploma között. Ez a Nap úgymond felfelé ívelő pályája, míg a NT és a KT között, a Nap lejtő pályája van. Érdekes módon létezik egy ilyen kiemelő kapcsolat : a NT –bán a suttogva is mondott szavak tökéletesen hallhatóak a LKT domborműve előtt !
Mandics szerint az templomok teraszokon való elhelyezése nem a véletlen műve.
Azért, hogy megértsük gondolat menetét, ismernünk kell a maja égbolt szerkezetét.

A maja égbolt

A LKT egy természetes dombon van elhelyezve, a KT és a NT viszont egy öt lépcsős mesterséges teraszon. Ez 0 + 5 + 5 = 10. De hol van a többi 3 szint mely a maja mitológia égboltját alkotják?


Az Igaz férfi palotájának tornya

Mandincs szerint ezt a patakon túl kell keresnünk, a Palota három emeletes tornyában !
Pont mint a 11-13 szint megkívánja, a torony három emelete el van szigetelve (nincs feljárat), pont mint legfelsőbb istenségek székhelye az égbolton.
Mint említettem, a kripta egyik falán a maja pokol 9 istenségének domborműve látható, a maja mitológia ugyanis kilenc szintet tulajdonít azoknak a megpróbáltatásoknak melyen a halott lelke át kell kelljen ahhoz, hogy a végső megnyugvást megtalálja.
1.     Egy gyors sodrású folyó átkelése, egy sárga kutya farkába kapaszkodva .
2.     Átmenni két hatalmas szikla között, melyek aleatorikusan csapodnak össze.
3.     Egy kavics hegy megmászása, miközben a kavicsok állandóan gördülnek ki lábad alól.
4.     Viharos szelek melyek kőbaltákkal csapkodnak .
5.     Fojtogató sálak

A maja pokol:

6. Gonosz szellemek
7. Szörnyek melyek a szívedet akarják felfalni

8. Szűk hágok melyek egy labirintusra hasonlítanak
9. A lélek végre megnyugvásra jut.

A Felíratok Piramisa pont kilenc lépcsős, jogos tehát a feltételezés, hogy a maja pokol ábrázolása. Miközben beereszkedünk a piramisba, tulajdonképpen a túlvilági megpróbáltatások szintjein haladunk, szimbolikusan, végig.
Mandics elmélete kiterjed még a domborműveken látható emberi figurákra is, feltételezve, hogy egy rituális hatalom átadásról van szó. A KT-ban a bal oldali kis figura a kezeit leeresztve tartja, előtte a hatalom jogara, merevsége a halált sugallja. A jobb oldali személy sokkal nagyobbra van ábrázolva, tehát fontosabb, a hatalom jogara előtte van miközben ajándékot nyújt az ég madarának (quetzal).Ez tehát a téli napfordulónak felel meg, mikor a Nap az alvilágba készül alá szállni, a halott uralkodó pedig átadja a hatalmat a következő „igaz férfinak”. A FP-ban a halott uralkodó van ábrázolva, mely átment a pokol kilenc lépcsőjén és most az újraszületést várja. Ismét a felszínre jutva a LKT-ban, már nem lep meg tehát, hogy a két uralkodó helye meg van változva : most az ifjú, nagyobb, uralkodó van baloldalt és áldozatot mutat be az ég madarának. A halott uralkodó, egy halál kagylóját ábrázoló glifa csoporton áll melyből az élet kukoricája nő ki, és ő is áldozatot mutat be, leeresztett kezekkel, tehát frissen újraszületve. Logikus folytatásként a dinasztikus hatalom átadásaként, a NT-ban mindkét uralkodó, felemelt kezekkel áldozatott mutatnak a napisten mitikus maszkjának. Mindkettő, meghajolt emberi hátakon állnak, mely a nép további alárendeltség szükségszerűségét bizonyítja.
Mint ahogy a Nap és a természet meghal télen és újra éled tavasszal, pont úgy az uralkodó dinasztia, akár csak a halott lelke, meghal majd feltámad.
A Palenque-i épület csoport, tehát egy meglepően egységes vallási és csillagászati világnézet ábrázolása.
Linda Schelenek született az ötlete, hogy megfigyelje, hogyan zajlik le a napnyugta, a téli napfordulokor (december 23), a Palota tornyának utolsó emeletéről nézve. 15:00-kor a Nap lebukik a hegyek mögé, pont ott ahol a FP van, és pont abban a szögben ahogy a piramis belsejébe a lépcsők a mélybe vezetnek , melyről most már tudjuk az alvilágot ábrázolja.
Az egész völgy sötétbe borul, kivéve három építményt: a NT, KT és LKT! A környező hegység egy kis völgyén a Nap mint egy reflektor fény megvilágítja a völgy sötétje fölé emelt három templomot. Ez az egyedüli nap amikor a Nap bevilágít egészen a templomok belsejében levő domborművekig, az ebben az irányba mutató bejáratokon keresztül !
A jelenség egészen 17:30-ig tökéletesen megfigyelhető, és kiválóan igazolja Mandics György, a fentiekben röviden bemutatott elméletét.
A napjainkban is zajló régészeti ásatások, más érdekességeket is napvilágra hoztak. Igy például a Feliratok
piramisának jobb oldali közvetlen szomszédságában levő épületben, egy másik sirkamrát is találtak, ami a Vörös királynő-ként került be a köztudatban.

A tényeket ismeritek, így most már csak az marad, hogy mindenki a saját eszével véleményt alkosson a Palenque kripta rejtélyéről.