TESZERAKT SCI-FI KLUB

 

Az UFO-k és a sci-fi
2000 III.3

Mindig rejtély volt számomra miért keverik a kívülállók az ufológiát a sci-fivel. Számtalanszor megtörtént már, hogy amikor a Teszerakt sci-fi klubról említettem, a reakció az volt, hogy „ja, a kicsi zöld emberek?!”. És ekkor következet, részemről a magyarázat, hogy nem, ezek nem a kicsi zöld emberek. Azok egy külön téma.
Nagyon sok barátom van, akik az UFO kutatással foglalkoznak, jómagam is tagja vagyok a RUFOR csoportnak, és részt vettem sok ankéton, így hát erről is tudok véleményt nyilvánítani, és nem mint kívülálló.
A sci-fi-be szinte nincsenek is jelen a repülőcsészealjak., kivéve amikor pl. mint mentőként tüntetik fel őket, melyek hozzák a ide, a bolondokházába, egy más bolygó betegeit. A másik eset amikor jelen vannak, az amikor valamelyik filmnek a forgatókönyvét kiadják mint regény (Harmadik fokú találkozás, ET, stb).


Egészen frusztráló volt, hogy hosszú éveken keresztül bújtam minden könyvet, részt vettem személyesen a tanúk kihallgatásán, meggyőződtem őszinteségükről, de az UFO-król csak nem tudtam többet mint azelőtt. Nagyon sok értelmes ember foglalkozik a rejtéllyel, de senki sem tisztázta még jelenség mivoltát. Az utca embere nem tudja, de az UFO kutatásban kész bolondokháza van. Tulajdonképpen arról van szó,  hogy szinte minden egyes eset eltér a többitől, pl. Mandics György pl. több kötetes könyvet adott ki arról, hogy milyen típusú lényeket láttak a tanuk. Ember legyen a talpán aki ért valamit ebből a káoszból. Kezd napról napra nyilvánvalóbbá válni, hogy egy új típusú megközelítésre van szükség.
Az én hozzá állasom a jelenséghez egyezik a Jacques Valee irányzatával. Mi úgy gondoljuk az UFO jelenség reális, de nem olyan fizikai formában ahogy gondolnánk. Nem valószínű, hogy valaha is oda fogunk tudni menni egy repülőcsészealjhoz és megrugdosni a kerekeit. Mondjuk ki tisztán : az UFO jelenség nem hoz semmiféle bizonyítékot a földönkívüli életről. Ehelyett, képességet mutat manipulálni a mi időkontinuumunkón kívüli fizikai valóságokat. Egy repülőcsészealj nem egy fizikai tárgy, melynek tömege, térfogata, inerciája vagy energiája van, hanem egy ablak a realitás egy más típusú érzékeléséhez. El kell fogadjuk, hogy az UFO jelenség az emberi agyra hat, ahol mindenki személyiségének függvényébe éli át a találkozást, az UFO egy transzformátor mely a valóságot alakítja át és amivel interferál a tanú elméje, Egy filmet látunk, mely különböző érzelmeket, gondolatokat gerjeszt bennünk. Azt replikázhatjátok, hogy mi történik amikor a leszállt UFO, nyomokat hagy maga után. Válaszom az, hogy lehet egy gép is részt vesz a jelenségben, de ezt a szerkezetet a tanuk nem látják, ők csak az általa gerjesztett eseményeket tapasztalják. Amikor moziba megyünk nem a vetítő gépet nézzük, hanem a képernyőn mozgó figurákat. Az UFO kutatók pedig a kijáratnál állnak és a nézőket faggatják arról, hogy mit láttak. Jómagam még nem halottam arról, hogy valaki felmérte volna mi történik a tanukkal a találkozás után. Mennyire befolyásolja az átélt dolgok az életüket ?
Nehogy azt gondoljátok, hogy a jelenség új keletű. Szó sincs róla. Kezdve például azzal amikor  1235-be, Yoritsume tábornok katonái, mozgó fényeket láttak az égen és tudósai előálltak a magyarázattal : „csak a szél ingatja a csillagokat”, befejezve a számtalan manóval, tündérrel stb. való találkozást. A régi krónikákban megtalálhatjuk, az ufológiából ismert hatások teljes tárházat, az eltűnéstől, és egy pár nap múlva megjelenéstől, de több hónapos szakállal, egészen a testen látható nyomokig melyek valószínűleg a hipnózishoz hasonló úton keletkeztek. Gondolom köztudott, hogy egy elhipnotizált ember kezébe rakott pénzérme, arra a szuggesztióra, hogy izzó vas, égési nyomokat hagy a bőrön !!!
Tehát az UFO kutatásba egy olyan logikát, pontosabban métalogikát kell használjunk, melyet a következő kérdéssor világosít meg :
-       
Hány szarva van az unikornisnak ?

-        Egy.

-        Létezik unikornis ?

-       
Nem.
Ne csüggedjetek. A rejtélyek nem merülnek ki holmi idegen űrhajók létével vagy nem létével.
Sift Sándor biológus volt aki először felfigyelt arra, hogy Kolozsvár melletti Bácsi erdőben furcsa jelenségek történnek.


Szabad szemmel nem lehet látni semmit, viszont ha fényképeket készítesz elég gyakran megjelennek furcsa fekete gömbök, szaknyelven „bigyuszok”. Nem létezik semmiféle szokatlan sugárzás, sem vegyi hatás, mégis a fekete gömbök makacskodnak megjelenni. Az ember nem is tudja mit gondoljon, mikor Adrian Pătruţ meséli, hogy Sift halála után be akart menni abba a kis bódéba ahol a biológus lakot nagy szegénységben, ám mikor végre összejött a dolog Sift rokonával aki a kulcsot hozta, kiderült, hogy egy nappal azelőtt szekeres cigányok betörtek és kihordtak egy csomó dobozt. Siftnek több ezer fényképe volt a Bácsi erdő jelenségről, melyeket cipős dobozokba tárolt. Pătruţ elrohant a papír hulladékot begyűjtő központba. Nem sokkal azelőtt vitték el a papírgyárba a begyűjtött mennyiséget, ám a földön, sárosa, ott volt egy pár fénykép melyet Sift fénykép testamentumaként is vehetünk : egy fénykép sor volt melyen folyamatosan látható egy fényes jelenség megjelenése és kibontakozása. Pătruţ, akinek kémiai doktorátusa van és egyetemi tanár, tulajdonképpen a romániai parapszichológia egyesület elnöke és a Bácsi erdő makacs kutatója, nem hagyta annyiba a dolgot és elment a papírgyárba is, de alig egy fél órával azelőtt rakták be, nem szokványos módon, a szecskálóban pont azt a papírhulladékot ami Sift fényképeit is tartalmazhatta. Több Marosvásárhelyi kutató is foglalkozik a jelenséggel, olyanok mint Borbáth Csaba, Leb Péter vagy Bukaresti Géza. Egy időben pl. fénycsapdákat helyeztek el a Bácsi erdő különböző pontjain. Ezek a fénycsapdák, előhívatlan filmkockákból álltak fekete viasszal szigetelt papírba csomagolva, esetleg alumínium fóliával bevonva. Ezeken gyakran jelentek meg a pöttyök, vagy az alumínium fólián hagyott lukon keresztül valószínűleg ferdén hatott valami, mert a nyom nem kör alakú volt mint a lyuk hanem ovális. Borbáth Csaba volt aki felfedezte a „flas motion” jelenséget mely abból áll, hogy az állványon levő, kioldóval működtetett fényképezőgép, olyan képeket készít mely azt a benyomást kelti, hogy berezgett. Egy szabályos fekete-fehér rácsos tábla, mely felmérés céljából volt oda téve, a fekete kockáinál átlátszóvá vált az ilyen képeken (lásd a képeket !).
Talán nem véletlen, hogy 1968 augusztus 18-kán, Emil Barnea ez az erdő fölött fényképezte le a híresé vált UFO-ját !

Hogy nem lisztes kézzel fogták meg a negatívokat előhíváskor, talán bizonyítják a világszerte elterjedt titokzatos jelenséget bemutató képek. Az első kép a sci-fi klub Star Trek című színdarabjának az előadásán készült, és az én lábaim látszanak meg az exnejem hátsó része.

Akkor még szerelmesek voltunk, de nem gondoltuk volna, hogy annyira nagyon, hogy a rólunk készült képen, szabad szemmel nem látható, végtelenséget szimbolizáló energetikai jelenség váljon láthatóvá.A következő fénykép közül az első, egy sötét szobába készült, ami a bal oldalon látható ablak is bizonyít, honnan jelent meg akkor az a jobboldali fényes jelenség ?

Meglehet nagyon sok ezekhez hasonló fénykép készülhet világszerte, de az embrek nem figyelnek fel rá, a sajût fényképezõgépük hibájának tulajdonitva a jelenséget.

Vajon a piros fények rosszat akarnak, a gyerekeket pedig óvják ezektől a piros csíkok köré védőhálót szövő fehér színű fények ?

Ismétlem, szabad szemmel semmi sem látható, ám amikor az ember előhívja filmjét döbbenetes fényjelenségek orgiája látható. Igazan illene egy alapos kutatás eme rejtélyes jelenségek feltárására !

A barátaim sem akartak lemaradni, így hát 2003 szilveszterén készült fényképeik nagyon izgalmasak lettek:

Vagy ott vannak a gabonakörök. 1994 június 29-én, szerdán, a késő esti tévé híradóban, a futball meccsre várakozok meglepetten vették tudomásul, hogy Arad mellett az egyik búzatáblában furcsa körök jelentek meg. Ion Hobana volt a meghívott, ő pedig ismertette, hogy Marosvásárhelyen található a RUFOR kutatócsoport. Másnap délelőtt, a RUFOR csoport pár tagja, Leb Péter vezetésével kiszálltak a helyszínre.
Mielőtt ismertetném felfedezéseiket, nézzük meg mik is azok a „gabonakörök”. A gabonakörök 1980 nyarán jelentek meg először a brit médiákban és azóta járványszerűen terjednek. Ma már több tucat országban fedeztek fel gabonaköröket, de a dél-angliai búzamezőkön rendszeresen megtalálhatók.
A körök alakja nagyon változatos, nagyságuk pedig a mini egy méteres köröktől az óriási 45 méteresig terjed. Az alakzattok aljzata lelapított gabonaszálakból áll, melyek örvénymintákban rendeződnek és a központból kiinduló spirális karokra hasonlítanak. A spirális központ általában nem egyezik pontosan a geometriai középponttal. A gabonakör és környezete közötti határvonal nagyon élesen rajzolódik ki, a váltás a lehajolt és az álló gabonaszálak közt egészen hirtelen történik. A körök igén vonzó látványt nyújtanak a távolból, de kevesen tudnak a belsejükben felfedezhető furcsa jellegzetességekről. A gabonaszárak elkülönülő „bordákat” vagy „örvénytarajokat” alkotnak és gyakran elkülönülő rétegekbe rendeződnek, melyek általában mind különböző irányokba mutatnak. A legmeglepőbb az, hogy az érintett gabona nem károsodik meg !! Közvetlenül a talajszint fölött a gabonaszár élesen meghajlik és a földhöz szorul, de a kalász és a szár is épségben marad, a növény pedig tovább növekszik.
A körök nem csak búzatáblákon jelennek meg, találtak már kukorica-, árpa-, zab- és rizsföldeken, sőt homokban és hóban is. Számos körhöz kapcsolódik égy különös képződmény, amit „egyenes nyúlványnak” neveznek. A körön belülre sétáló varázsveszős emberek azt állítják, hogy valamilyen „erőteret” érzékelnek, amely a pálcákat a fentebb leírt örvénylés irányában mozdítja.A látványos gabonakörök keletkezésének megmagyarázására nagyon sok elmélet született. Ezek a sündisznók párzási táncától a repülőgépmodellek röptéig terjednek, ám a legismertebb a hamisítási elmélet. Valóban, a gabonakörök egy része hamisításnak bizonyult, emberi kéz által készült, de az eddig ismert mesterséges gabonakörök elkészítésének eljárásai sem tudják tökéletesen utánozni az eredetieket, ugyanis a hamis köröknél a gabonaszár minden ilyen esetben károsodás éri. Egy általánosan elterjedt tévhit szerint a gabonakörök leszállt UFO-k nyomai. A legvalószínűbbnek dr. Terence Meaden elmélete tűnik, mely szerint a gabonaköröket elektromos töltésű, gömb alakú forgó légtömeg hozza létre. Ez tökéletesen megmagyarázná a jelenséget és teljesen egyezne a szemtanuk leírásaival, akik jelen voltak a gabonakörök keletkezésénél. Ezek a személyek a búzamezőn koncentrált légmozgást tapasztaltak, amit forgószélként írtak le, melybe spirális alakba levegőbe emelkedő  port és más hulladékot láttak, mindezt egy magas zümmögő hang, vagy suhogás kíséretében.

A RUFOR kutató csoport meglepetésére kiderült, hogy a gabonakört már pénteken, június 24-én fedezték fel, a Romcereal 52 méter magas silóján dolgozó munkások. Pavel Dumitru igazgató úr pedig megpróbálta értesíteni a föld tulajdonosait. A helyi sajtó és TV csak hétfőn értesültek a dologról. A vásárhelyi kutatócsoport előtt, egyenruhás és őket kísérő civilek végeztek kutatásokat, a katonaság pedig méréseket végzet. A gabonakör őrzésére két katonát hagytak hátra, de ezek éjjel, ismeretlen okok miatt sírva beszaladtak a közeli házakba. Mindezek után az őrséget visszavonták. Az őrizetlen gabonakört kíváncsiskodók hulláma özönlötte el, így a RUFOR csoport megérkezésekor szinte minden agyon volt taposva. A talált alakzat egy belső körből és az azt övező gyűrűből áll. A belső kör átmérője 6 méter és még látható benne a spirális örvényminta. A külső gyűrű gabonaszárai azonosan „örvénylettek” a belső körével, vagyis az óramutató járásának megfelelő irányban. Lenyomat teljes átmérője 42 méter. A letaposott gabonaszárakról nem lehetett megállapítani, hogy azok épek voltak-e.
A kör keletkezésének pillanatában. A tanuk vallomása szerint, kezdetben a gabonatábla teljesen érintetlen volt, hiányoztak mindazok az ösvények amit a látogatók tapostak utólag.


A kutató csoportnak sikerült megtalálni azt a juhászt akinek juhai a gabonatábla mellett éjszakáznak. A 48 éves Crişan Traian, a keresztkérdések és több tévéstúdió videokameráinak tűzében elmesélte végül meglepő tapasztalatait.
Hétfőn, június 27-én hajnalban, egy világos tárgyra lett figyelmes mely a magasfeszültségi hálózat mentén közeledett. A mikor a juhász tákolt fémbarakkját megközelítette, érezhetővé vált egy erős szívóhatású légörvény mely erősen megrázta a barakk tábláit, Crişan úr pedig a földre vetette magát és egy 4 cm-es átmérőjű fácskába kapaszkodott nehogy elvigye a szél. Két kézzel kapaszkodva a vékony fába, csak úgy „lobogott” rajta, időnként a földhöz csapodva, ezért több ütődést és karcolást szerzett, amit készségesen meg is mutatott. A juhok szétszaladtak, a kutya pedig bebujt a barakk alá, az örvény amely csak úgy süvített a magasfeszültségű drótjai közt, elvitte esőköpenyét és a kalapját a pár nappal azelőtt felfedezett gabonakör irányában ( a köpeny olvadási nyomokat mutat). Túlhaladva rajta, az UFO megállt a búzatábla fölött, úgy 30 méterre lebegve az ámuló juhásztól, aki azt hitte háború van és jönnek az oroszok. Az UFO, addig gyári szirénához hasonló hangja elcsendesült. A klasszikus „repülő csészealj” alakú tárgy, Crişan Traian leírása szerint, nagyobb volt mint a gabonakör (50 méter?). Az UFO kupolája átlátszó volt, ezen pedig egy háromszínű , rendőrségi járőrkocsi villanófényeihez hasonló, fényforrást lehetett látni. Az UFO felső peremén valami helikopterhez hasonló légcsavarókat látott. Az átlátszó kupolán kinyílt egy ajtó, melynek belülről megvilágított keretében két alakot vett észre. Úgy írta le őket mint kb. 1,65 – 1,70 méter magasak, nagy bajusszal és ortodox papok által viselt szakállal, ferde ázsiai szemekkel. Farmer dzsekihez hasonló ruhába voltak öltözve, jobb vállukon egy fehér háromszöggel. Fél kézzel valami fogantyúba kapaszkodtak, a másik kezükben antennás szerkezetet tartottak és abba, egy számára ismeretlen nyelven beszéltek (adó-vevő?). Fejükön fülhallgató volt. Amikor az UFO felszállt, erős dörgő hangot hallatott, a közepéből pedig egy másfél méteres kék lángcsóva csapott ki.
Zárószóként mondva, azért ne feledjük, hogy amióta a sci-fi irodalom bedobta a köztudatba, az ufológiával együtt, a földönkívüli civilizációk létezését, azóta egy esetleges kapcsolat egy ilyen civilizációval sokkal könnyebben megemészthető. Vajon nem pont ez a cél ?